fbpx

Magnum Real Estate

ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 lok.115,
02-017 Warszawa

E-mail: info@magnum-re.pl
Tel: +48 664 270 536

Kredyt 2% / Konto Mieszkaniowe

Program Pierwsze Mieszkanie to kompleksowe rozwiązanie. W dniu 4 marca 2023 roku rząd przyjął prace nad programem.

Na program Pierwsze Mieszkanie składają się dwa instrumenty:

 • Bezpieczny Kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania/domu/działki
 • Drugi to Konto Mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania.

Program Pierwsze Mieszkanie jest rozwiązaniem kompleksowym. Bezpieczny Kredyt 2% adresowany jest do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie, a Konto Mieszkaniowe – do osób, które planują to w perspektywie następnych kilku lat.

Bezpieczny Kredyt 2%

Program Pierwsze Mieszkanie – kto może starać się o kredyt 2%?

 • kredyt może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. (w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończonych 45 lat.
 • w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.
 • posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać; przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
 • nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

Na jakich zasadach jest udzielany kredyt 2% ?

Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Stała stopa będzie ustalona w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach).

Program Pierwsze Mieszkanie -sposoby otrzymania kredytu 2%

Dla singli:

 • kwota kredytu może wynieść 500 ty. zł
 • wkład własny – nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł, co oznacza, że single kupią nieruchomość maksymalnie za 700 tys.

Dla par i małżeństw:

 • kwota kredytu może wynieść do 600 tys. zł pod warunkiem posiadania co najmniej jednego dziecka
 • wkład własny- nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł, co oznacza, że pary/małżenstwa kupią nieruchomość maksymalnie za 800 tys. zł.

Jakie są zasady kredytu w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie?

Zasady kredytu 2%:

 • przez pierwsze 10 lat kredytobiorca ma spłacać zobowiązanie według oprocentowania 2% w ratach malejących(powiększone o marżę i prowizję jeśli będzie pobierana przez bank), a po tym czasie według standardowego oprocentowania i w ratach równych,
 • Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.
 • Program ten , przewiduje możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny, a skorzystali z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.
 • Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.
 • Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy. Zgodnie z ustawą minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Jaką nieruchomość mogę kupić w ramach tego programu?

Otóż w ramach tego programu możesz zakupić lokal mieszkaniowy lub dom albo otrzymać kredyt na budowę domu jednorodzinnego ( w tym przypadku nie ma limitów cen za 1 m2, a nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego), przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe.

Program Pierwsze Mieszkanie -Konto Mieszkaniowe

Kredyt 2%

Program Pierwsze Mieszkanie – kto może założyć konto mieszkaniowe?

 • osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego).
 • osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy 3 dzieci i 90 m2 przy 4, bez limitu m2 przy 5 i większej liczbie dzieci).
 • osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:
 • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
 • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
 • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu,
 • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Zasady oszczędzania – konto mieszkaniowe:

 • okres oszczędzania – od 3 do 10 lat,
 • systematyczne miesięczne wpłaty – mogą wynieść od 500 zł (6 tys. zł rocznie) do 2000 zł (24 tys. zł rocznie),
 • oprocentowanie konta – będzie zależeć od oferty banku,
 • odsetki będą zwolnione z podatku Belki
 • obowiązek minimum 11 wpłat w ciągu roku w kwocie od 500 do 2000 zł zapewni Premię Mieszkaniową od państwa o wartości rocznego wskaźnika inflacji lub wskaźnika zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (premia ma być wypłacana jednorazowo każdego roku).
 • zwolnienie z podatku Belki, jak i wypłata Premii będzie przysługiwała wyłącznie osobom, które w ciągu 5 lat od zakończenia oszczędzania przeznaczą  zgromadzone środki na cele mieszkaniowe, którymi mogą być: zakup pierwszego mieszkania lub domu (bądź jego budowa),wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej lub w ramach kooperatywy mieszkaniowej,  spółdzielcze prawo do lokalu, partycypacja w SIM albo TBS

Warto zaznaczyć, że prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nie zostały jeszcze zakończone. W dniu 14 marca br. program „Pierwsze Mieszkanie” został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Kolejny etap stanowić będą prace parlamentarne.
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce: Rządowy Proces Legislacyjny (numer projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD479). Z ww. materiałami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.