fbpx

Magnum Real Estate

ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 lok.115,
02-017 Warszawa

E-mail: info@magnum-re.pl
Tel: +48 664 270 536

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe wytyczne.

Krótka informacja o zmianach w przepisach: Informujemy o nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wprowadza w życie obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku oraz lokalu. Obowiązek ten dotyczyć będzie właścicieli mieszkań, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – certyfikat lub paszport energetyczny

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Od kiedy przepisy zaczną obowiązywać? Ustawa weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku.

Czy mnie to dotyczy? Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku obejmuje właścicieli, zarządców, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca przewiduje także możliwość, że świadectwo zostanie sporządzone przez najemcę, ale na koszt wynajmującego.

Kiedy posiadanie certyfikatu energetycznego NIE jest wymagane?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, kiedy wykorzystuje się istniejący budynek lub lokal na własny użytek i nie zamierza się go sprzedawać lub wynajmować.

W jakiej sytuacji wymagane jest posiadanie certyfikatu energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane będzie w momencie, gdy właściciel nieruchomości zdecyduje się na jej sprzedaż lub wynajem. Właściciel, który zdecyduje się wynająć swoją nieruchomość, będzie zobowiązany do załączenia kopii świadectwa energetycznego do zawieranej umowy najmu długoterminowego oraz krótkoterminowego. W przypadku sprzedaży właściciel przekazuje nabywcy oryginał certyfikatu energetycznego. Nabywca lub najemca nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania certyfikatu energetycznego.

Ustawa weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku.

Co jeśli mam trwającą umowę najmu?

Właściciel będzie zobowiązany do sporządzenia charakterystyki energetycznej nieruchomości jedynie w przypadku zawierania nowych umów najmu, nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Co w przypadku kiedy kupiłem mieszkanie od dewelopera?

W szczególnych przypadkach może się okazać, że deweloper nie przekaże nam świadectwa konkretnie dla naszego lokalu, ale świadectwo dla grupy mieszkań lub dla budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane na etapie przekazania kluczy. Świadectwo powinno zostać przekazane przez dewelopera przy zawarciu umowy sprzedaży (Akt Notarialny – przeniesienie własności lokalu).

Konsekwencje za brak certyfikatu energetycznego:

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku. Brak świadectwa będzie wykroczeniem zagrożonym grzywną w wysokości do 5 tys. Złotych.

Zaufane kontakty: Należy pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać sporządzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, która jest wpisana na listę Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Czy wspólnota/spółdzielnia o to zadba?

Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku. Wspólnota ma obowiązek przekazania kopii lub wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lub w przypadku jego braku dokumentacji technicznej budynku umożliwiającej stworzenie certyfikatu energetycznego.

Brak świadectwa będzie wykroczeniem zagrożonym grzywną w wysokości do 5 tys. złotych.

Jestem inwestorem, jakie mam obowiązki?

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Ile czeka się na certyfikat?

Na certyfikat czeka się do dwóch tygodni, my natomiast rekomendujemy zadbać o to nieco wcześniej.

Jak uzyskać?

Świadectwo można otrzymać w formie papierowej i elektronicznej, wysyłając niezbędne informacje do osoby uprawnionej do sporządzania paszportów energetycznych.

Jakie dokumenty i informacje są wymagane?

Powierzchnia użytkowa, wysokość kondygnacji, rok oddania do użytkowania, rodzaj ogrzewania, rodzaj okien, opis ścian zewnętrznych i klatki schodowej, opis przegrody dachu/stropodachu, opis podłogi/stropu nad garażem lub piwnicą, rzut mieszkania, zdjęcie zewnętrzne budynku, adres lokalu, kontakt do administracji.

Ile kosztuje?

Uzyskanie świadectwa to koszt ok. 500-1200 zł brutto (w zależności od nieruchomości)

Jak długo ważny jest certyfikat?

Uzyskanie świadectwa to koszt jednorazowy (ważne jest 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzania remontów)

Nowością ma być także powszechny dostęp do informacji o świadectwach energetycznych w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technol