fbpx

Magnum Real Estate

ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 lok.115,
02-017 Warszawa

E-mail: info@magnum-re.pl
Tel: +48 664 270 536

Wynajmuj bezpiecznie. Pomoże w tym protokół zdawczo-odbiorczy

Przy wynajmie mieszkania protokół zdawczo-odbiorczy może wydawać się zwykłą formalnością, do której nie zawsze przywiązujemy należytą uwagę. Jest jednak kluczowym zabezpieczeniem, które gwarantuje, że przeniesienie nieruchomości z jednego najemcy na drugiego odbywa się płynnie i sprawnie, przy jednoczesnym zachowaniu praw i interesów wszystkich zaangażowanych w transakcję stron. Protokół zdawczo-odbiorczy pomaga też zapobiegać potencjalnym sporom lub nieporozumieniom, które mogą powstać między najemcą a wynajmującym mieszkanie. Odgrywa więc istotną rolę w ochronie praw osób szukających lokum na wynajem.

Przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego nie zapomnijmy o stanie liczników prądu czy gazu.

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który powinien być sporządzony przy przekazaniu lokalu nowemu najemcy. Określa się w nim stan techniczny i stopień zużycia sprzętów, urządzeń oraz instalacji znajdujących się w mieszkaniu. Dokument stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu i pozwala uniknąć nieporozumień i roszczeń w momencie zakończenia umowy najmu.

Jakie informacje powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

W protokole podpisywanym w dniu przekazania mieszkania na wynajem muszą znaleźć się obowiązkowo dane stron transakcji, data i miejsce sporządzenia oraz informacje szczegółowe na temat lokalu takie jak:

  • dokładny adres nieruchomości wraz z kodem pocztowym,
  • stan licznika energii elektrycznej, gazu oraz wodomierzy wraz z ich numerem i ze wskazaniem miejsc, w których się znajdują,
  • informacje na temat przekazywanej ilości kompletów kluczy, pilotów do bram garażowych czy kart wejściowych (warto w tym punkcie wpisać także kody dostępu do klatek czy osiedla
  • dokładnie opisane wyposażenie nieruchomości, w którym wymieniamy:-
    • meble oraz sprzęt RTV i AGD
    • wszelkie uwagi i zniszczenia, na przykład zarysowania podłogi przy zabrudzone ściany,
  • dodatkowe uwagi dotyczące przekazywanej nieruchomości np. informacja, że nieruchomość przekazywana jest po generalnym sprzątaniu i w takim stanie powinna zostać zdana po zakończeniu umowy najmu.

Warto zadbać o to, by szczegółowy opis każdego z pomieszczeń wynajmowanego mieszkania był uzupełniony dokumentacją zdjęciową, która może okazać się kluczowa w przypadku ewentualnego sporu sądowego z właścicielem nieruchomości. Dokument protokołu powinien być przygotowany w dwóch egzemplarzach, uzupełniony tą samą treścią i własnoręcznie podpisany przez wynajmującego i najemcę.

Dlaczego warto przygotować protokół zdawczo-odbiorczy?

Sporządzenie szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego niewątpliwie bywa czasochłonne, ale warto poświęcić czas na jego dokładne przygotowanie. Zminimalizujemy dzięki temu ryzyko wystąpienia sytuacji spornych przy zdawaniu mieszkania lub jeszcze w trakcie najmu. Może się na przykład okazać, że popsuje się któryś ze sprzętów AGD i trzeba go będzie naprawić albo wymienić. Dzięki protokołowi najemca mieszkania będzie miał pewność, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, które nie powstały z jego winy i będzie mógł odzyskać kaucję w pełnej wysokości.

Zasadą jest, że po zakończeniu najmu – najemca powinien zwrócić wynajmującemu mieszkanie w stanie nie pogorszonym, nie odpowiada jednak za zużycie, które jest następstwem prawidłowego używania. Nie zawsze jednak wiadomo, jak interpretować ten przepis, a w szczególności, jakie używanie jest prawidłowe, a jakie nie – wiele sporów muszą więc rozstrzygać sądy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, najemca jest zobowiązany do dokonywania drobnych napraw i konserwacji w wynajętym mieszkaniu na własny koszt. Dotyczy to między innymi naprawy podłóg, wykładzin podłogowych, okien, drzwi czy malowania ścian. Oznacza to, że właściciel ma spore podstawy do dochodzenia swoich praw w przypadku zniszczeń.

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jako załącznika do umowy najmu nie jest obowiązkowe, ale przydatne, gdyż chroni obie strony w razie ewentualnych nieporozumień. Protokół można wykonać samodzielnie, korzystając z dostępnych w Internecie wzorów. Jeśli transakcja prowadzona jest przez biuro nieruchomości, dokument, który stanowi potem podstawę do ewentualnych roszczeń, prawidłowo spisze za nas doradca i zrobi zdjęcia z dnia wydania.


Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wynajmie mieszkania – skontaktuj się z nami!